Innovation in progress!

Brand New Ideas is een bedrijf dat zich richt op het realiseren van innovatieve oplossingen voor uiteenlopende producten, diensten, systemen of bedrijven.

Het doel van deze oplossingen is verbetering tot stand brengen. Meestal gaat het om het versnellen of vereenvoudigen van processen waarmee grote kostenbesparingen behaald kunnen worden.

Maar ook aanpassingen aan functie, design of engineering spelen hierin vaak een grote rol. Brand New Ideas richt zich niet alleen op het realiseren van oplossingen voor bestaande problemen maar zijn ook sterk in het uitwerken van volledig vernieuwende innovaties.

Het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ideeën naar goed doordachte levensvatbare concepten staan aan de basis van ons bedrijf. Om onze innovaties te beschermen zal er altijd worden getracht hiervoor een patent/octrooi te verkrijgen.

Zodra we beschikken over een goed uitgewerkt concept benaderen wij de belanghebbende bedrijven zodat zij kennis kunnen maken met onze oplossingen/innovaties.

Op deze manier maken wij onszelf uniek en onderscheidend.

Sjors KassingHome